درباره

درباره

چرا مردم به سمت گل ها حرکت می کنند؟

به نظر میرسد مردم گل ها را دوست داشته باشند: ما برای مدت کوتاهی زندگی می کنیم و شکوفا می شویم، سپس ناپدید می شویم و زندگی تمام می شود. اما آیا این واقعا صحیح است؟ آیا زندگی به سادگی بعد از مرگ تمام می شود و یا چیز بیشتری وجود دارد؟ چه اتفاقی برای وجودیت درونی شما می افتد، روح شما، بعد از این زندگی؟

وب سایت www.flowerexcel.com قصد ارد تا به شما راهی را نشان دهد که ارامش با خدا را پیدا کنید و اینکه چطور زندگی ابدی در بهشت بعد از این زندگی پیدا کنید.یاد بگیرید که خداوند یک واقعیت است و چطور امکان دارد تا او را دریابید. بخوانید که چقدر شما برای او با ارزش هستید و چگونه خداوند عشقش به شما را اثبات کرده است. بفهمید که جطور ارتباط با خداوند احیا می شود و چطور شما بخخش رو برای همه کارهای اشتباهی که در زندگی انجام داده اید دریافت می کنید. یاد می گیرید که چطور زندگی جدید را شروع کنید، یک زندگی زیبا، با امید و آینده.

ماموریت ما

وب سایت Flowerexcel ماموریت دارد تا به مردم راهی را نشان بدهد که آرامش واقعی را در قلبشان لمس کنند، چطور بخشش را برای اشتباهایتان دریافت کنید و چطور بعد از پایان زندگی، ابدی در بهشت زندگی کنید. Flowerexcel می خواهد به همه بازدیدکنندگان در ساسر جهان کمک کند تا مقصود و معنی زندگی را دریابند.

تیم Flowerexcel نه تنها در این وب سایت کمک های روحی را پیشنهاد می دهند بلکه بخشی از بنیانی هستند که مردم را در پروژه های محلی در چندین کشور در آسیا و آفریقا کمک می کنند.این پروژها شامل تحصیل، یتیم خانها و کمک های مالی هستند. تمام امورات توسط داوطلبان انجام می شود تا هزینۀ سربار را به حداقل ممکن برسانند.

تماس

با Flowerexcel can be contacted می توان از طریق صندوق پستی PO Box 39F, 2140 AA Vijfhuizen در تماس بود. همچنین شما می توانید Flowerexcel در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید.