بیشتر از گل ها

بیشتر از گل ها

همانطور که گفتیم، مردم می توانند با گل ها مقایسه شوند، در زیبایی، همینطور در طول عمر:

مردم سریع ناپدید می شوند همانند گل ها در چمنزار

چمن ها خشک می شوندو گلها می افتند

غمگین کننده اما درست است، اینطور نیست؟ زندگی ما سریع تمام می شود، حتی وقتی که به سن بالا می رسیم چنین چیزی حس می شود. شما می توانید این را در کلام کتاب مقدس پیدا کنید[1]، کلام خداوند[2]:

اثبات طبیعت

خداوند تنها کسی است که گلها را آفریده است درست همانند مردم. وقتی عمیقا به قبتان می نگرید شما در میابید که او اونجاستودرست همانند همه مردم که می توانند، حتی آنهایی که در جاهای دور زندگی می کنند یا در دوران های اولیه بوده اند[3]. طبیعت و شرایط زندگی اینجا برروی زمین به اندازه کافی کامل هست تا اینکه حاصل از اتفاق یا نتیجه یک انفجار بزرگ باشد.

فقط آن را با یک جعبه با انواع پیچ ها، پیچ و مهره ها لازم مقایسه کنید. اگر شما جعبه را تکان دهید، می توانید یک ساعت مچی خوبی را داشته باشید؟ ما دلایل بیشتری برای اثبات وجودیت خداوند نخواهیم داد: طبیعت اثبات خداوند است. به سادگی با نگاهی به طبیعت هر شخصی قادر است بفهمد که باید خداوندی وجود داشته باشد تا آن را طراحی کرده باشد. خداوند زمین و آسمان را خلق کرده[4]. این یک حقیقت است. او زندگی را به انسان ها و همچنین شما[5] و حیوانات[6] داده است.حتی کوچکترین حشره یا گل اثباتی بر غیر قابل باور بودن خلقت و هوش او در خلقتش هست.

بیرون کشیدن

برخی مردم به راحتی وجود خداوند را منکرمی شوند. آنهت حتی فکر می کنند که باهوش تر از مردمانی هستند که به خداوند عقیده دارند[7]. یا آنها عقده دارندچیزی هست“. اما دوست ندارند که بفهمند که ان کیست و چیست[8]. روش فکری شما چیست؟ قلب خود را سخت نکنید[9]: فقط شروع به جستجو کنید[10] و خداوند را پیدا کنید، او نیز مانند شما انجام خواهد داد[11]. برای او، شما راهی مهمتر از گل ها هستید[12]!

فقط به آن فکر کنید

این خدای بزرگ، خالق ما می خواهد مه با شما در ارتباط باشد. بیایید ببنید خدا چه جیزی در ذهن دارد[13]!

 ادامه: گل های تشنه

پی نوشت: در متن اعدادی هستند:…. به پایین اسکرول کنید تا آیات مرتبط را ببنید!

[1]

بار ديگر آن صدا می‌گويد: «با صدای بلند بگو!» پرسيدم: «با صدای بلند چه بگويم؟» گفت: «با صدای بلند بگو كه انسان مثل گياهی است كه خشک شده، از بين می‌رود و تمام زيبايی او همچون گلی است كه پژمرده می‌شود. وقتی خدا می‌دمد گياه خشک و گل پژمرده می‌شود. بلی، انسان مانند گياه از بين می‌رود. گياه خشک می‌شود و گل پژمرده می‌گردد، اما كلام خدای ما برای هميشه باقی می‌ماند.»
اشعيا 40:6-8 PCB

بلی، زندگی عادی ما از بين خواهد رفت، همانگونه كه علفْ زرد و خشک می‌شود و از ميان می‌رود. تمام عزّت و افتخارات ما، همچون گُلی است كه پژمرده می‌شود و بر زمين می‌افتد. اما كلام خدا تا ابد پا برجا می‌ماند. اين كلام، همان پيام نجاتبخش انجيل است كه به شما نيز بشارت داده شده است.
اول پطرس 1:24-25 PCB

[2]

تمام احكام تو بر حق و داوريهای تو هميشه عادلانه است.
مزامير 119:160 PCB

كلام راستی خود را به آنان بياموز تا پاک و مقدس شوند.
يوحنا 17:17 PCB

از طرف من، پولس، خدمتگزار خدا و رسول عيسی مسيح، به تيطوس، فرزند حقيقی‌ام، مطابق ايمانی كه به طور مشترک دارا می‌باشيم. از درگاه پدرمان خدا و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح، برای تو طالب فيض و رحمت و آرامش هستم. خدا مرا فرستاده تا ايمان برگزيدگان او را تقويت نمايم و حقايق الهی را به ايشان بشناسانم، حقايقی كه زندگی انسان را دگرگون می‌سازد و او را به سوی زندگی جاويد هدايت می‌كند. وعدهٔ اين زندگی جاويد را خدا حتی پيش از آفرينش جهان داده بود، و برای همهٔ ما مسلم است كه خدا هرگز دروغ نمی‌گويد. اما در زمان مناسب، خدا اين وعده را در پيغام نجاتبخش انجيل آشكار ساخت و مرا نيز مأمور فرمود تا اين پيغام را به همه اعلام نمايم. بلی، طبق حكم نجات دهندهٔ ما خدا، من مأمور شده‌ام تا اين وظيفه را به انجام برسانم.
تيطوس 1:2 PCB

واقعاً كه خداپسندانه زندگی كردن، كار آسانی نيست. اما به كمک مسيح اين امر امكان‌پذير است، زيرا او مانند يک انسان به دنيا آمد، و ثابت كرد كه روحی پاک و بی‌گناه دارد؛ فرشتگان او را خدمت كردند؛ و مژدهٔ آمدن او در ميان قومها اعلام شد؛ مردم همه جا به او ايمان آوردند؛ و او بار ديگر به جلال و شكوه خود در آسمان بازگشت.
اول تيموتائوس 3:16 PCB

اين را بدانيد كه هيچيک از پيشگويی‌های كتاب آسمانی، از فكر خود انبیا تراوش نكرده، بلكه روح‌القدس در وجود اين مردان خدا قرار می‌گرفت و حقيقت را به ايشان عطا می‌كرد تا بازگو نمايند.
دوم پطرس 1:21 PCB

[3]

انسان از ابتدا، آسمان و زمين و چيزهايی را كه خدا آفريده، ديده است و با ديدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او كه ناديدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ايستد، برای بی‌ايمانی خود هيچ عذر و بهانه‌ای ندارد.
رومیان 1:20 PCB

او تمام مردم دنيا را از يكنفر بوجود آورد، يعنی از آدم، و قومها را در سرتاسر اين زمين پراكنده ساخت؛ او زمان به قدرت رسيدن و سقوط هر يک از قومهای جهان و مرزهای آنها را از پيش تعيين كرد. «مقصود از تمام اين كارها اين است كه مردم در جستجوی خدا باشند تا شايد به او برسند؛ حال آنكه او حتی از قلب ما نيز به ما نزديكتر است. زيرا زندگی و حركت و هستی از اوست. يكی از شعرای شما نيز گفته است كه ما فرزندان خدا هستيم. اگر اين درست باشد، پس نبايد خدا را يک بت بدانيم كه انسان آن را از طلا و يا نقره و يا سنگ ساخته است. اما خدا كارهايی را كه در گذشته از روی نادانی از انسان سر زده، تحمل كرده است. ولی اكنون از همه می‌خواهد كه بتهايشان را دور ريخته، فقط او را بپرستند. زيرا روزی را معين فرموده است كه در آن مردم اين دنيا را بوسيلهٔ شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری كند. خدا با زنده كردن اين شخص از مردگان، وی را به ما شناسانيده است.»
اعمال رسولان 17:26-31 PCB

[4]

آسمان از شكوه و عظمت خدا حكايت می‌كند و صنعت دستهای او را نشان می‌دهد.
مزامير 19:1 PCB

«او همان كسی است كه اين دنيا و هر چه را كه در آن هست آفريده است. چون او خود، صاحب آسمان و زمين است، در اين بتخانه‌ها كه به دست انسان ساخته شده‌اند، ساكن نمی‌شود، و احتياج به دسترنج ما ندارد، چون بی‌نياز است! زيرا خود او به همه نَفَس و حيات می‌بخشد، و هر نياز انسان را رفع می‌كند.
اعمال رسولان 17:24-25 PCB

اگر اين درست باشد، پس نبايد خدا را يک بت بدانيم كه انسان آن را از طلا و يا نقره و يا سنگ ساخته است.
اعمال رسولان 17:29 PCB

[5]

تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی. تو را شكر می‌كنم كه مرا اينچنين شگفت‌انگيز آفريده‌ای! با تمام وجود دريافته‌ام كه كارهای تو عظيم و شگفت‌انگيز است. وقتی استخوانهايم در رحم مادرم به دقت شكل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌كردم، تو از وجود من آگاه بودی؛ بلی، حتی پيش از آنكه من بوجود بيايم تو مرا ديده بودی. پيش از آنكه روزهای زندگی من آغاز شود، تو همهٔ آنها را در دفتر خود ثبت كرده بودی.
مزامير 139:13-16 PCB

[6]

كيست كه آنچه را شما می‌گوييد نداند؟ حتی اگر از حيوانات و پرندگان هم بپرسيد اين چيزها را به شما ياد خواهند داد. اگر از زمين و دريا سؤال كنيد به شما خواهند گفت كه دست خداوند اين همه را آفريده است. كيست كه آنچه را شما می‌گوييد نداند؟ حتی اگر از حيوانات و پرندگان هم بپرسيد اين چيزها را به شما ياد خواهند داد. اگر از زمين و دريا سؤال كنيد به شما خواهند گفت كه دست خداوند اين همه را آفريده است. كيست كه آنچه را شما می‌گوييد نداند؟ حتی اگر از حيوانات و پرندگان هم بپرسيد اين چيزها را به شما ياد خواهند داد. اگر از زمين و دريا سؤال كنيد به شما خواهند گفت كه دست خداوند اين همه را آفريده است. جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست.
ايوب 12:7-10 PCB

[7]

كسی كه فكر می‌كند خدا نيست، احمق است. چنين شخصی فاسد است و دست به كارهای پليد می‌زند و هيچ نيكی در او نيست.
مزامير 14:1 PCB

كسی كه فكر می‌كند خدايی وجود ندارد، احمق است. چنين شخص فاسد است و دست به كارهای پليد می‌زند و هيچ نيكی در او نيست.
مزامير 53:1 PCB

اين بدكاران فكر می‌كنند خدايی وجود ندارد تا از آنها بازخواست كند.
مزمزامير 10:4 PCB

[8]

بلی، درست است كه مردم اين حقايق را می‌دانند، اما هيچگاه حاضر نيستند به آن اعتراف كنند و خدا را عبادت نمايند و يا حتی برای بركاتی كه هر روز عطا می‌كند، او را شكر گويند. در عوض دربارهٔ وجود خدا و ارادهٔ او، عقايد احمقانه‌ای ابداع می‌كنند. به همين علت ذهن نادانشان، تاريک و مغشوش شده است.
رومیان 1:21 PCB

[9]

و نگذاريم دلهايمان مانند قوم بنی‌اسرائيل نسبت به او سخت شود. زمانی كه خدا قوم اسرائيل را در بيابان امتحان می‌كرد، ايشان به محبت او پشت پا زدند و از او شكايت كردند؛
عبرانيان 3:8 PCB

اين اخطار كتاب آسمانی را فراموش نكنيد كه می‌فرمايد: «امروز اگر صدای خدا را می‌شنويد، نسبت به آن بی‌اعتنا نباشيد، مانند بنی‌اسرائيل كه در بيابان نسبت به او بی‌اعتنا شدند.»
عبرانيان 3:15 PCB

اما خدا از روی رحمت خود، فرصت ديگری را تعيين فرمود، و آن فرصت، «همين امروز» است. به همين جهت، سالها بعد از نخستين قصور انسان در ورود به آرامش الهی، خدا به زبان داوود نبی فرمود: «امروز اگر صدای خدا را می‌شنويد، نسبت به آن بی‌اعتنا نباشيد»، كه اين سخن خدا در سطور بالا نيز نقل قول شده است.
عبرانيان 4:7 PCB

«سختدل و نامطيع نباشيد چنانكه اجداد شما در صحرای مريبا و مسا نامطيع شدند.
مزامير 95:8 PCB

[10]

«بخواهيد تا به شما داده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد تا به روی شما باز شود. 8زيرا هر كه چيزی بخواهد، به دست خواهد آورد، و هر كه بجويد، خواهد يافت. كافی است در بزنيد، كه در برويتان باز می‌شود.
متی‌ٰ 7:7-8 PCB

و اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد يافت.
ارميا 29:13 PCB

[11]

به خدا نزديک شويد، تا او نيز به شما نزديک شود. ای گناهكاران، دستهای گناه‌آلود خود را بشوييد و دل خود را فقط با عشق الهی لبريز سازيد تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند.
يعقوب 4:8 PCB

تو را سپاس می‌گويم ای خدا، تو را سپاس می‌گويم! تو به ما نزديک هستی و ما معجزات تو را اعلام می‌كنيم.
مزامير 75:1 PCB

اما من از اينكه نزديک تو هستم لذت می‌برم! ای خداوند، من به تو توكل نموده‌ام و تمام كارهايت را می‌ستايم!
مزامير 73:28 PCB

«اكنون در مقابل در ايستاده، در را می‌كوبم. هر كه صدای مرا بشنود و در را بگشايد، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم كرد، و او نيز با من.
مکاشفه 3:20 PCB

[12]

پس اگر با غصه خوردن، حتی قادر به انجام كوچكترين كار هم نيستيد، پس چرا برای امور بزرگتر نگران و مضطرب می‌شويد؟ «گلهای وحشی را بنگريد كه چگونه رشد و نمو می‌كنند! نه نخ می‌ريسند و نه می‌بافند. با وجود اين، حتی سليمان پادشاه نيز با آن همه شكوه و جلال، همچون يكی از اين گلها آراسته نبود! پس اگر خدا به فكر پوشاک گلهاست، گلهايی كه امروز سبز و خرّمند و فردا پژمرده می‌شوند، آيا به فكر پوشاک شما نخواهد بود، ای سست ايمانان؟!
لوقا 12:26-28 PCB

[13]

خداوند می‌فرمايد: «فكرهای من فكرهای شما نيست، و راههای من هم راههای شما نيست. به همان اندازه كه آسمان بلندتر از زمين است، راههای من نيز از راههای شما و فكرهای من از فكرهای شما بلندتر و برتر است.
اشعيا 55:8-9 PCB

كلام من نيز هنگامی كه از دهانم بيرون می‌آيد بی‌ثمر نمی‌ماند، بلكه مقصود مرا عملی می‌سازد و آنچه را اراده كرده‌ام انجام می‌دهد.
اشعيا 55:11 PCB