آماده برای عمل

آماده برای عمل

خداوند را از طریق عیسی مسیح بیابید

اینجا گام عملی برای پیدا کردن خداوند از طریق عیسی مسیح هست: نماز. آینده شما در این زندگی و ابدیت، می تواند بوسیله عبادت و خواندن جدی این دعا در کمال صداقت تغییر یابد

ما از شما می خواهیم که این دعا را به خدا با قلب صادقانه بیان کنید:

خداوند عزیز
من معتقدم که تو خالق آسمان و زمین و من هستی
من معتقدم که که تو ناجی روح من و من خود قادر به انجامش نیستم
من معتقدم که عیسی مسیح فرزند توست
حضرت عیسی، من معتقدم که تو به زمین آمدی و روی صلیب مردی برای گناهان من از مرگ برخواستی
لطفا گناهان من را ببخش و با خون خود آنها رو بشور
ممنونم برای قربانی کردن خو برروی صلیب
ممنونم برای برخاستن از مرگ، برای زنده شدن و گوش دادن به دعاهای من
حضرت عیسی، من اکنون تو را به عنوان ناجی و سرور زندگی خود قبول دارم
من خودم و قلبم را به تو می سپارم
لطفا قلب من را برا روح القدوس پر نما و با عشق خود سیراب کن و من را هدایت و مراقبت فرما
به من کمک کن تا مسیحی مشتاقی باشم ، از تو با داشتن قلب همیشه پر از گرمای عشق پیروی کنم
به من کمک کن تا همیشه نزدیک تو باشم و لطفا من را در همه روزهای زندگی هدایت کن
کمک کن تا در به روش بی ریا و خوبی زندگی کنم کارهای خوب در جهت خشنودی پرورگار انجام دهم
اراده خود را در زندگی من نشان بده، بنابراین من می توانم عشق و آرامش را بادیگران را ارهی که تو از من می خواهی سهیم شوم
از الان قلب من برای توست، حالا و همیشه
ممنونم برای اینکه من می توانم مطمئن باشم-به خاطر کلام تو در کتاب مقدس-که الان می توانم زندگی ابدی را دریافت کنم، با تو زندگی کنم: حالا برروی زمین و بعد از زندگی در آسمان ها به همراه تو
تو در زندگی من انجام خواهی داد ، به نام عیسی دعا می کنم
آمین

آیا این دعا را تمام کردی؟

 بله من این دعا را خواندم!