مانع

مانع

خداوند مقدس و صالح است. این به این معنی است که او اجازه نمی دهد تا چیزی در زمانی حضورش فاسد و خراب شود[1].

جدایی

چون خداوند مقدس است، به این معنی است که مانعی بیا او و ما وجود دارد. کتاب مقدس مجموع کارهای اشتباهی را که ما در زندگی انجام می دهیم گناه می نامد. و گناه مشکلی است که ما انسان ها را از خدا جدا می کند[2]. همین حالا، و همچنین بعد از زندگی برروی زمین[3].

چه کسی می تواند صادقانه بگوید که هیچ کار اشتباهی را در زنگی انجام نداده است[4]؟ حتی کوچکترین گناه کافیست که محکوم کند ما رو زمانی که خداوند زندگی ما را قضاوت می کند[5].

این یک پیغام جدی است: فهم همه این ها، چطور شخصی می تواند به طور ابدی با خدا در آسمان ها زندگی کند؟ والبته هنوز آسمان جایی است که همه ما می خواهیم بعد از مرگ به آنجا برویم

زندگی خوب؟

شما ممکنه بگین: ” یه دقیقه صبر کن، من اینقدرها هم بد نیستم! باشه، ما کارهای اشتباهی در زندگیم انجام دادم، اما من کارهای خوب زیادی هم انجام دادم، پس من مطمئنا قبول می شوم، اینطور نخواهد بود؟

خوب، حتی مردمی که فکر می کنند که خیلی هم واقعا بد نیستند، هنوز گناه می کنند. برای همین حتی یک دروغ کوچک یا فکر بد یک گناه محسوب می شود. حتی از رفتارهای بد و جرایم صحبت نکنید. اگر شما فکر می کنید که خیلی هم بد نیستید، به خودتون دروغ نگویید: ما همه خودمون می دانیم که چه اشتباهاتی در زندگیمان انجام دادیم و هیچ کس کامل نیست[6].

بهشت نمی تواند بدست آورده شود

شما ممکنه بگین: خوب شاید من کامل نباشم اما کلی کارهای خوب هم انجام داده ام. البته این خوبه که کارهای خوب در زندگی انجام دهیم[7]. فقط: همه آن کارهای خوب نمی تواند شما را از گناهان پاک کند[8]. ما نمی تونیم نمرهات خوب بگیریم برای بدست آوردن یه جای خوب در آسمان. بنابراین هیچ کس نخواهد توانست در مورد آن در بهشت سخن بگوید. این دقیقا همان است که چرا حضرت عیسی گفت این همان کاری است که باید انجام دهیم: اعتقاد به او، فقط پس از ان ایت که او بخشایش برای گناهانمان را می تواند بدهد[9].

امید وجود دارد

به خواندن ادامه دهید، به این علت که امید برای حل مشکل گناهان شما وجود دارد[10]!

 ادامه: شما تنها یکبار زندگی می کنید

[1]

«هيچكس مثل خداوند مقدس نيست، غير از او خدايی نيست، مثل خدای ما پناهگاهی نيست.
اول سموئيل 2:2 PCB

خداوند، خدای ما را ستايش كنيد و در پيشگاه او به خاک بيفتيد زيرا او مقدس است.
مزامير 99:5 PCB

اما خداوند قادر متعال برتر از همه خواهد بود، زيرا فقط او مقدس، عادل و نيكوست.
اشعيا 5:16 PCB

زيرا من خداوند، خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می‌دهم. مصر و حبشه و سبا را فدای آزادی تو می‌كنم.
اشعيا 43:3 PCB

ای خداوند، خدای من! ای قدوس من كه از ازل هستی! تو نخواهی گذاشت كه ما نابود شويم. ای خدايی كه صخرهٔ ما هستی، تو به بابلی‌ها قدرت بخشيدی تا ما را مجازات كنند. درست است كه ما گناهكاريم، ولی آنها از ما گناهكارترند. چشمان تو پاكتر از آن است كه بر گناه بنگرد، و تو عادلتر از آن هستی كه بی‌انصافی را تحمل كنی. پس چرا هنگامی كه شروران مردمی را كه از خودشان بی‌گناهترند می‌بلعند، خاموش می‌مانی؟
حبقوق 1:12-13 PCB

فرشته جواب داد: «روح‌القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواهد افكند. از اين رو آن نوزاد مقدس بوده، فرزند خدا خوانده خواهد شد.
لوقا 1:35 PCB

هر يک از اين موجودات زنده، شش بال داشت، و ميان بالهايش پر از چشم بود. ايشان شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را ذكر نموده، می‌گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق كه بود و هست و می‌آيد!»
مکاشفه 4:8 PCB

[2]

اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه كند و دعاهای شما را جواب ندهد.
اشعيا 59:2 PCB

[3]

زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.
رومیان 6:23 PCB

اين افكار و اميال ناپاک، او را به انجام كارهای گناه‌آلود می‌كشاند؛ و اين كارها نيز منجر به مرگ می‌گردند، كه همانا مجازات الهی است.
يعقوب 1:15 PCB

وقتی آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه كردند.
رومیان 5:12 PCB

قبلاً گناه بر انسان حكومت می‌كرد و باعث مرگ می‌شد، اما اكنون لطف و مهربانی خدا حكومت می‌كند تا نه تنها ما را در نظر او شايسته سازد، بلكه بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح، ما را به زندگی جاويد برساند.
رومیان 5:21 PCB

چون جان همه، برای داوری و محاكمه در دست من است، چه جان پدران، چه جان پسران؛ و قانون من برای داوری اينست: هر كه گناه كند، فقط خودش خواهد مرد.
حزقيال 18:4 PCB

هر كه گناه كند، خودش خواهد مرد! نه پسر برای گناهان پدرش مجازات خواهد شد و نه پدر برای گناهان پسرش. انسان خوب و درستكار، پاداش خوبی و نيكوكاری خود را خواهد يافت و انسان بدكردار نيز به سزای اعمال خود خواهد رسيد.
حزقيال 18:20 PCB

روزگاری شما نيز به علت خطايا و گناهانتان، زير لعنت خدا قرار داشتيد و محكوم به مرگ ابدی بوديد.
افسسیان 2:1 PCB

[4]

ما همچون گوسفندانی كه آواره شده باشند، گمراه شده بوديم؛ راه خدا را ترک كرده به راههای خود رفته بوديم. با وجود اين، خداوند تقصيرها و گناهان همهٔ ما را به حساب او گذاشت!
اشعيا 53:6 PCB

در دنيا آدم كاملاً درستكاری وجود ندارد كه هر چه می‌كند درست باشد و هرگز خطايی از او سر نزند.
جامعه 7:20 PCB

3ولی همه از او روگردان شده‌اند، همه فاسد گشته‌اند، در هيچيک از آنها نيكی نيست.
مزامير 14:3 PCB

3اما همه از او روگردان شده‌اند، همه فاسد گشته‌اند و در وجود هيچيک از آنان نيكی نيست.
مزامير 53:3 PCB

من از بدو تولد گناهكار بوده‌ام، بلی، از لحظه‌ای كه نطفهٔ من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بوده‌ام. تو از ما قلبی صادق و راست می‌خواهی؛ پس فكر مرا از حكمت خود پر كن.
مزامير 51:5-6 PCB

زيرا همه گناه كرده‌اند و هيچكس به آن كمال مطلوب و پرجلالی كه خدا انتظار دارد، نرسيده است.
رومیان 3:23 PCB

يحيی آن نور نبود، او فقط شاهدی بود تا نور را به مردم معرفی كند.
يوحنا 1:8 PCB

[5]

اما من می‌گويم كه حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگين شوی و بر او فرياد بزنی، بايد تو را محاكمه كرد؛ و اگر برادر خود را ”ابله“ خطاب كنی، بايد تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوستت ناسزاگويی، سزايت آتش جهنم می‌باشد.
متی‌ٰ 5:22 PCB

«گفته شده است كه زنا مكن. ولی من می‌گويم كه اگر حتی با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه كنی، همان لحظه در دل خود با او زنا كرده‌ای.
متی‌ٰ 5:27-28 PCB

[6]

اگر بگوييم گناهی نداريم، خود را فريب می‌دهيم و از حقيقت گريزانيم.
اول يوحنا 1:8 PCB

[7]

اين مطالب همه درست و صحيح می‌باشند. از این رو، می‌خواهم آنها را با تأكيد به مسيحيان گوشزد كنی، تا ايشان همواره به انجام اعمال نيكو بپردازند، زيرا اين امور برای همهٔ انسانها خوب و مفيد است.
تيطوس 3:8 PCB

[8]

بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافته‌ايد؛ و اين كار شما نيست، بلكه هديهٔ خداست. نجات نتيجهٔ اعمال خوب ما نيست، از این رو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد.
افسسیان 2:8-9 PCB

اما آيا اعمال نيک ابراهيم در نجات او هيچگونه تأثيری نداشت؟ نه! به اين دليل كه نجات و رستگاری، هديهٔ خداوند است. اگر كسی می‌توانست نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام كارهای خوب به دست آورد، نجات هديه نمی‌بود. اما نجات هديهٔ خداوند است و به كسانی عطا می‌شود كه برای به دست آوردن آن، به اعمال نيک خود تكيه نمی‌كنند. بلی، خدا در صورتی گناهكاران را بی‌گناه به حساب می‌آورد كه به عيسی مسيح ايمان بياورند. اما آيا اعمال نيک ابراهيم در نجات او هيچگونه تأثيری نداشت؟ نه! به اين دليل كه نجات و رستگاری، هديهٔ خداوند است. اگر كسی می‌توانست نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام كارهای خوب به دست آورد، نجات هديه نمی‌بود. اما نجات هديهٔ خداوند است و به كسانی عطا می‌شود كه برای به دست آوردن آن، به اعمال نيک خود تكيه نمی‌كنند. بلی، خدا در صورتی گناهكاران را بی‌گناه به حساب می‌آورد كه به عيسی مسيح ايمان بياورند.
رومیان 4:4-5 PCB

اما زمانی رسيد كه مهربانی و لطف نجات دهندهٔ ما خدا آشكار شد، و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاكی ما، بلكه فقط در اثر رحمت و دلسوزی كه نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيلهٔ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حياتی نو بخشيد.
تيطوس 3:4-5 PCB

[9]

گفتند: «ما چه كنيم تا خدا از ما راضی باشد؟» عيسی فرمود: «خدا از شما می‌خواهد كه به من كه فرستادهٔ او هستم، ايمان آوريد.»
يوحنا 6:28-29 PCB

زيرا همه گناه كرده‌اند و هيچكس به آن كمال مطلوب و پرجلالی كه خدا انتظار دارد، نرسيده است. اما اكنون اگر به عيسی مسيح ايمان آوريم، خدا ما را كاملاً «بی‌گناه» به حساب می‌آورد، چون عيسی مسيح به لطف خود به طور رايگان گناهان ما را برداشته است. خدا عيسی مسيح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسيح و ايمان ما را وسيله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. به اين ترتيب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او كسانی را كه در زمانهای گذشته گناه كرده بودند مجازات نكرد، اين هم كاملاً عادلانه بود، زيرا او منتظر زمانی بود كه مسيح بيايد و گناهان آنان را نيز پاک سازد. در زمان حاضر نيز خدا از همين راه گناهكاران را به حضور خود می‌پذيرد، زيرا عيسی مسيح گناهان ايشان را برداشته است. اما آيا اين بی‌انصافی نيست كه خدا گناهكاران را بی‌گناه بشمارد؟ نه، زيرا خدا اين كار را بر اساس ايمانشان به عيسی مسيح انجام می‌دهد، يعنی ايمان به كسی كه با خون خود گناهانشان را پاک كرده است.
رومیان 3:23-26 PCB

[10]

زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.
رومیان 6:23 PCB