گل های تشنه

گل های تشنه

گل ها نیاز به آب دارند، همه این رو می دونند. اما گاهی ما، انسان ها، می توانیم همانند گل های تشنه حس کنیم.

آیا زندگی شما یکم شبیه این هست….

  • رشد کردن

  • تمام کردن مدرسه و تحصیلات یا نه….

  • گشتن به دنبال عشق زندگیتان

  • ممکنه خوش شانس باشین در پیدا کردن او

  • بچه داشتن یا نه …..

  • مشغول بودن به زندگی روزانه و در عین حال پیر شدن

  • کارکردن تا بازنشسته شدن

 • مسافرت کردن و لذت بردن از خانه در زمان پیری

  و بعد زندگی تمام می شود؟

ممکن شما چیزها را از طریق زندگی خود شناخته باشید، شاید نه، بعد از این همه این فقط یک مثال هست.

هر چه که زندگی شما باشد ممکن است، در برخی موارد این افکارممکن است از ذهن شما بگذرد: “آیا زندگی همش همین هست؟

نه: چیزهای بیشتری در زندگی وجود دارد!

فیلسوف معروف بلیاس پاسکال در کتابش پنسی نوشت:

چکار دیگری این اشتیاق و این بی نظمی انجام می دهند، اما اعلام می کنند که یک زمانی در بشر خوشحالی وجود داشت، از همه آنچه اکنون باقی است آیا تنها ردی خالی به جای مانده است؟ بنابراین او بیهوده تلاش می کند تا همه چیز را در اطراف خود پر کند، به دنبال چیزهایی است که در آن کمکی نیست او نمی تواند که در آنها چیزی پیدا کند، اگرچه کسی نمی تواند کمک کند، ، از آنجا که این چاله ها و فضاهای بی نهایت می توانند تنها با یک شی بی نهایت و غیر قابل تغییر پر شوند؛ به عبارت دیگر توسط خود خدا. “

به زبان ساده : شما تنها می توانید در زندگی کامل شوید و حقیقت دریت را پیدا کنید، اگر شگا فضایی را برای خدا در زندگیتان باز کنید . خداوند دوست دارد که شما از طریق شناخت او به کمال برسید!

آب پاک سرد

حضرت عیسی مسیح این اشتیاق درونی را با گرسنگی و تشنگی مقایسه کرد. او هر شخصی رو که تشنگی و گرسنگی درونی برای چیز بیشتر در زندگی دارد را به آمدن به سوی خود دعوت کرد[1] . و نه تنها او تشنگی روحی شما را به طور کامل ارضا خواهد کرد، او این آب پروفور زندگی را برای شما می خواهد تا بتوانید به خوبی با دیگران سهیم شوید[2]. و حدس بزنید: این آب زندگی حتی رایگان است[3]!

بیایین به جستجوی آن بپردازیم[4]!

 ادامه: مانع

[1]

اينقدر در فكر چيزهای زودگذر اين دنيا نباشيد، بلكه نيروی خود را در راه كسب زندگی جاويد صرف كنيد. اين زندگی جاويد را من به شما می‌بخشم، زيرا پدر من، خدا، مرا برای همين به اين جهان فرستاده است.»
يوحنا 6:27 PCB

عيسی جواب داد: «من نان حيات هستم. هر كه نزد من آيد، ديگر گرسنه نخواهد شد و كسانی كه به من ايمان آورند، هرگز تشنه نخواهند گرديد.
يوحنا 6:35 PCB

روز آخر كه مهمترين روز عيد بود، عيسی با صدای بلند به مردم فرمود: «هر كه تشنه است، نزد من بيايد و بنوشد.
يوحنا 7:37 PCB

[2]

ولی كسی كه از آبی كه من می‌دهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلكه آن آب در وجودش تبديل به چشمه‌ای جوشان خواهد شد و او را به زندگی جاويد خواهد رساند.»
يوحنا 4:14 PCB

چنانكه كتاب آسمانی می‌فرمايد، هر كه به من ايمان بياورد، از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد.»
يوحنا 7:38 PCB

[3]

خداوند می‌فرمايد: «ای همهٔ تشنگان، نزد آبها بياييد؛ ای همهٔ شما كه پول نداريد، بياييد نان بخريد و بخوريد! بياييد شير و شراب را بدون پول بخريد و بنوشيد! چرا پول خود را خرج چيزی می‌كنيد كه خوردنی نيست؟ چرا دسترنج خود را صرف چيزی می‌كنيد كه سيرتان نمی‌كند؟ به من گوش دهيد و از من اطاعت كنيد تا بهترين خوراک را بخوريد و از آن لذت ببريد. «ای قوم من، با گوشهای باز و شنوا نزد من بياييد تا زنده بمانيد. من با شما عهدی جاودانی می‌بندم و بركاتی را كه به داوود پادشاه وعده داده‌ام به شما می‌دهم.
اشعيا 55:1-3 PCB

[4]

ولی اگر شما دوباره شروع به طلبيدن خداوند، خدايتان كنيد، زمانی او را خواهيد يافت كه با تمام دل و جانتان او را طلبيده باشيد.
تثنيه 4:29 PCB

و اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد يافت.
ارميا 29:13 PCB

من كسانی را كه مرا دوست دارند، دوست دارم. آنانی كه در جستجوی من باشند مرا خواهند يافت.
امثال 8:17 PCB

«بخواهيد تا به شما داده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد تا به روی شما باز شود. زيرا هر كه چيزی بخواهد، به دست خواهد آورد، و هر كه بجويد، خواهد يافت. كافی است در بزنيد، كه در برويتان باز می‌شود.
متی‌ٰ 7:7-8 PCB

در دعا نيز بايد چنين كرد. آنقدر دعا كنيد تا جواب دعايتان داده شود. آنقدر جستجو كنيد تا بيابيد. آنقدر در بزنيد تا باز شود. زيرا هر كه درخواست كند، به دست خواهد آورد؛ هر كه جستجو كند، خواهد يافت؛ و هر كه در بزند، در به رويش باز خواهد شد.
لوقا 11:9-10 PCB

خداوند را مادامی كه يافت می‌شود بطلبيد، و مادامی كه نزديک است او را بخوانيد.
اشعيا 55:6 PCB