لینک های مفید

لینک های مفید

لینک های زیر، در ابتدا:

و دوباره او (حضرت عیسی) شروع کرد به درس دادن به دریا. و جمعیت کثیری دو او جمع شدند، او سوار قایقی شدو برروی دریا رفت.و آن جمع کثیر در خشکی رو به دریا بودند. سپس او به آنها چیزهای زیادی با تمثیل پرداختو به آنها در آموزه اش گفت:

گوش کنید! ببينيد كه يك بذرکار برای کاشتن بيرون كشيده شد و اتفاق افتاد، همانطور که او کاشت، به طوریکه بعضی از دانه ها افتادند، و پرندگان در هوا آمدند و آن را بلعیدند.برخی از آنها برروی زمین سنگی افتادند، جایی که زمین زیادی نداشت، و فورا رشد کردند چرا که عمق زیادی در زمین نداشتند. اما زمانیکه خورشید بالا آمد، آن سوزانده شد و چون ریشه نداشت خشک شد. برخی دانه ها میان خار افتادند و خارها رشد کردند و آن را دریدند، و آن محصولی نداشت. اما برخی برروی زمین خوب افتادند و و وقتی رشد کردند محصول دادند و زیاد شدند: سی برابر، شصت برابر و برخی صد برابر.

و او به آنها گفت: او کسی است که گوش شنیدن دارد، بگذارید که بشنود!

اما وقتی که او تنها بود، آنهایی که دورش بودند با یک دوجین سوال از او درباره تمثیل پرسیدند. و او به آنها گفت: این برای شماست که با اسرار پادشاهی خداوند آشنا شوید، اما برای آنهایی که بیرون بودند، همه چیز در تمثیل آمده است، به طوریکه

دیدن آنها که می بینند و درک نمی کنند,

شنیدن آنهایی که می شنوند و نمی فهمند;

برای اینکه آنها بایستند,

و گناهانشان بخشوده شود.’

بار ديگر عيسی در كنار درياچه به تعليم مردم پرداخت و جمعيتی بزرگ نزدش گرد آمدند، به طوری كه مجبور شد در قايقی بنشيند و كمی از ساحل فاصله بگيرد و از همانجا با مردم سخن گويد. او وقتی می‌خواست چيزی به مردم بياموزد، معمولاً آن را به صورت داستان بيان می‌كرد. مثلاً يكبار اين داستان را نقل كرد: بار ديگر عيسی در كنار درياچه به تعليم مردم پرداخت و جمعيتی بزرگ نزدش گرد آمدند، به طوری كه مجبور شد در قايقی بنشيند و كمی از ساحل فاصله بگيرد و از همانجا با مردم سخن گويد. او وقتی می‌خواست چيزی به مردم بياموزد، معمولاً آن را به صورت داستان بيان می‌كرد. مثلاً يكبار اين داستان را نقل كرد: «گوش كنيد! روزی كشاورزی رفت تا در مزرعه‌اش تخم بكارد. هنگامی كه تخم می‌پاشيد، مقداری از تخمها در جاده افتادند و پرنده‌ها آمده، آنها را از آن زمين خشک برداشتند و خوردند. مقداری نيز روی خاكی افتادند كه زيرش سنگ بود؛ به همين خاطر زود سبز شدند، ولی طولی نكشيد كه زير حرارت آفتاب سوختند و از بين رفتند، چون ريشهٔ محكمی نداشتند. مقداری نيز روی خاكی افتادند كه زيرش سنگ بود؛ به همين خاطر زود سبز شدند، ولی طولی نكشيد كه زير حرارت آفتاب سوختند و از بين رفتند، چون ريشهٔ محكمی نداشتند. بعضی از تخمها نيز در ميان خارها ريخت؛ خارها دور آنها را گرفتند و نگذاشتند ثمری بدهند. اما مقداری از تخمها در زمين خوب و حاصلخيز افتادند و سی برابر زيادتر و بعضی‌ها تا شصت و حتی صد برابر ثمر دادند. اگر گوش داريد، گوش كنيد!» پس از آن، وقتی آن دوازده نفر و ساير پيروانش با او تنها بودند، از او پرسيدند: «منظور از اين داستان چه بود؟» عيسی جواب داد: «خدا به شما اين اجازه را عطا فرموده تا اسرار ملكوتش را درک نماييد. ولی برای آنانی كه از من پيروی نمی‌كنند، بايد همه چيزها را به صورت مُعّما و مثل بيان كرد. همانطور كه يكی از پيامبران فرموده: با اينكه می‌بينند و می‌شنوند، اما چيزی درک نمی‌كنند و به سوی خدا برنمی‌گردند تا خدا گناهانشان را ببخشد.» سپس به ايشان گفت: «اگر منظور اين مَثَل را درک نكرديد، مَثَلهای ديگر را كه خواهم گفت، چگونه خواهيد فهميد؟ منظور از كشاورز كسی است كه پيام خدا را مانند تخم در دل مردم می‌كارد. آن جادهٔ خشک كه بعضی تخمها بر آن افتاد، دل سنگ كسانی است كه پيام خدا را می‌شنوند، ولی چون قلبشان سخت است، فوراً شيطان می‌آيد و آنچه را كاشته شده است می‌ربايد. خاكی كه زيرش سنگ بود، دل كسانی است كه با خوشحالی پيام خدا را می‌شنوند. ولی مانند آن نهال تازه، چون ريشهٔ عميقی نمی‌دوانند، دوام نمی‌آورند. اينها گرچه اول خوب پيش می‌روند ولی همين كه به خاطر كلام آزار و اذيتی ببينند، فوری ايمان خود را از دست می‌دهند. زمينی كه از خارها پوشيده شده بود، مانند قلب اشخاصی است كه پيام را قبول می‌كنند، اما چيزی نمی‌گذرد كه گرفتاريهای زندگی، عشق به ثروت، شهرت‌طلبی و علاقه به چيزهای ديگر آنقدر فكرشان را مشغول می‌كند كه ديگر جايی برای پيام خدا در قلبشان باقی نمی‌ماند؛ در نتيجه هيچ ثمره‌ای به بار نمی‌آيد. و اما زمين خوب و حاصلخيز، دل انسانهايی است كه پيام خدا را با جان و دل می‌پذيرند و در مقابل، سی برابر، شصت و حتی صد برابر ثمر می‌دهند.»
مَرقُس 4:1-20 PCB

پرثمر بودن

آیا شما تصمیم گرفتید که حضرت عیسی را به عنوان ناجی و سرور خود دنبال کنید؟ عالی است.حالا زندگی شما چطور ادامه خواهد یافت؟

  • آیا شما آن را فورا فراموش می کنید؟

  • آیا شما، بعد از دریافت آن با شادی، فقط برای مدتی تحمل می کنید و به محض اینکه شرایط سخت شد فراموش می کنید؟

  • آیا شما به نگرانی ها،حرص و طمع یا ثروت اجازه می دهید که شما راببلعند و باعث فراموشی آن شوند؟

  • یا.. زندگی شما مثمر ثمر و پر از بار خواهد باد!!! ما امیدواریم ، البته برای بهترین آپشن !

مطمئن باشین که جز دسته آخر هستید، و نزدیک حضرت برای همیشه بمانید! ما قویا توصیه می کنیم که یم کلیسا یا گروهی از مسیحیان را پیدا کنید: یک مکان که حضرت عیسی دز مرکز آن است و جایی که مردم مطابف با کتاب مقدس باور دارند و زندگی می کنند. و این به شما حمایت و کمک در جهت رشد ایمانتان خواهد داد. در زندگیتان نسبت به حضرت عیسی تسلیم نشوید، یک روز او پاداش شما را خواهد داد!

وب سایت ها

لینک های زیر به شما کمک شایانی خواهند کرد:

www.alpha.org  

(بیشتر درباره مسایل پایه ای)

www.biblegateway.com 

(کتاب مقدس در زبان های مختلف)

www.youversion.com 

(کتاب مقدس آنلاین، در زبان های مختلف)

http://christianpf.com/free-bible 

(چطور یک کتاب مقدس رایگان بگیرم)

http://bibleseo.com/free-bible-studies/ 

(مطالعه کتاب مقدس)

www.gracethrufaith.com 

بیشتر در زمینه کتاب مقدس و مطالعات کتاب مقدس، خیلی جذاب، پرسش هم ممکن) (است

isaalmasih.net 

(اطلاعات بیشتر به عربی، اندونزی، ترکی، اسپانیایی، پرتقالی)

ar.arabicbible.com/ 

(اطلاعات بیشتر به عربی)

www.cru.org 

(چطور ایمان خود را با دیگران شریک شوید)

فیلم

این فیلم برای دیدن عالی است:

در صورت وجود سوال

در این وب سایت ها شما نه تنها می توانید بیشتر بخوانید بلکه می توانید سوالات خود را بپرسید:

وقتی شما انتخاب خود را برای عیسی مسیح به عنوان ناجی و سرور خود گرفتید، همانطور که ما گرفتیم، ما مطمئنا در آسمان خواهیم بود از انجایی که حضرت عیسی زندگی ابدی مارا گارانتی کرده است! ما در انتظار آن روز لحظه می مانیم. برای الان، ما می خواهیم برای شما آرزو کنیم: نزدیکی، رحمت و عشق خدا در زندگی شما باشد! باشد که در ایمان رشد کنید و شکوفا شوید!

عیسی گفت:

زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.
يوحنا 3:16 PCB

پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار كرده، تا همه به من احترام بگذارند همانطور كه به خدا احترام می‌گذارند. اگر به من كه فرزند خدا هستم احترام نگذاريد، در واقع به خدا كه پدر من است احترام نگذاشته‌ايد، زيرا اوست كه مرا نزد شما فرستاده است. «باز تكرار می‌كنم: هر كه به پيغام من گوش دهد و به خدا كه مرا فرستاده است ايمان بياورد، زندگی جاويد دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلكه از همان لحظه از مرگ نجات پيدا كرده، به زندگی جاويد خواهد پيوست.
يوحنا 5:22-24 PCB

خدا كسانی را كه به فرزند او ايمان آورند، نجات می‌دهد و زندگی جاويد نصيبشان می‌سازد. ولی كسانی كه به او ايمان نياورند و از او اطاعت نكنند، هرگز به حضور خدا راه نخواهند يافت، بلكه گرفتار خشم او خواهند شد.»
يوحنا 3:36 PCB

چون خواست خدا اين است كه هر کس فرزند او را ديد و به او ايمان آورد، از همان وقت زندگی جاويد بيابد. من در روز قيامت چنين كسان را زنده خواهم كرد.»
يوحنا 6:40 PCB