سهم و نقش شما چیست?

سهم و نقش شما چیست?

تصمیم بگیرید

خیلی از مردم ترجیح می دهند خدا را نادیده بگیرند و ترجیح می دهند بدون زندگیشان را بدون او سر کنند[1]. و خیلی انتخاب می کنند که به عیسی مسیح باور نداشته باشند[2]، گاهی نام اون را تحت عنوان نفرین به کار می برند[3].در آینده آنها برای مسئولیت گناهانشان و انتخاب هایشان نگه داشته می شوند، همانطور که در صفحه قبل توضیح داده شد(شما فقط یکبار زندگی می کنید). با این وجود این آرزوی خدا برای شما نیست: خدا می خواهد که همه مردم، حتی شما، توبه کنید و به سمت او بازگردید[4].

چه چیز مهم تر از روی آوردن به او[5]! توبه کردن از گناهان و روحا[6] زنده شدن بوسیله انتخاب به باور به عیسی مسیح به عنوان ناجی و سرور[7]!در ذهن داشته باشید: عیسی تنها راه پیدا کردن[8] خدا به عنوان پدر اسمانی دوست داشتنی شماست[9]. هیچ راه ممکن دیگری برای پاک کردن لکه های گناهان شما نیست[10].انجام ندادن کاری یا امتناع از اعتقاد به عیسی مسیح به یک آینده ابدی به عنوان فرد گم شده منجر خواهد شد، بدون خدا در یک مکان وحشتناک(مطمئن شوید که آیات کتاب مقدس در صفحه زیر”شما فقط یکبار زندگی می کنید” را خوانده باشید).انتخاب درست کنید تا از چنین سرنوشتی جلوگیری کنید!

خداوند از ما نمی خواهد که کار بزرگی انجام دهیم. در واقع او کسی است که با قربانی کردن زندگی حضرت عیسی مسیح برای ما کار را انجام داد. یک هزینه سنگین برای آزاد کردن ما پرداخت شد[11].همه چیزی که خدا از ما می خواهد برگشت به اوست….

…باور داشتن به فرزند او عیسی مسیح است و.

دقیقا به چه چیزی اعتقاد دارید؟

خداوند خالق وجودیت شماست و این که[12]

عیسی مسیح فرزند خداست[13]

عیسی مسیح سرور است، به خاطر گناهان شما مرد و از مرگ برخواست[14]

شما نیاز به نجات از گناهانتان دارید[15]

شما نیاز به عیسی مسیح برای نجات از گناهانتان دارید[16]

شما نیاز به توبه از گناهانتان و برگشت دارید: شروع به زندگی تازه ای به عنوان پیرو فرزند خداوند، حضرت عیسی مسیح، کنید[17].

اگر شما در اعتقاد به این چیزها مشکل دارید، دعا کنید که روح القدوس شما را متقاعد کند و به باور شما کمک کند!

چه هزینه ای برای شما دارد…

قبول عیسی مسیح به عنوان ناجی و سرور شما هیچ هزینه مالی ندارد، و صحبت از نماز تغییر سرنوشت هم (صفحه بعد رو ببینید آماده به عمل) وقت زیادی را نمی طلبد…

با این حال، مهم است بدانید که شروع زندگی جدید به عنوان پیرو عیسی مسیح، در واقع تغییر زندگی است. پذیرش عیسی به عنوان نجات دهنده و پروردگار شما، مانند تسلیم به فرمان او است. این شروع یک زندگی جدید است، جستجو و اعتماد به اراده او به جای خود شما.

دیگران ممکن است انتخاب شما را دوست نداشته باشند، ممکن است حتی از شما متنفر باشند و یا شما را برای آن رنج دهند[18]. در حدود 100 میلیون نفر از مسیحیان برروی زمین، به دلیل اعتقاد به عیسی مسیح، مورد تنفر قرار دارند. آنها از آزار و اذیت روحی و جسمی رنج می برند. در حال حاضر در سراسر جهان حتی در حدود 11 مسیحی در هر ساعت جان خود را از دست می دهند، فقط به خاطر پیروی از عیسی مسیح.

حتی زمانی که این نوع آشكار آزار اذیت را تجربه نمی شود، پیروی از عیسی مسیح، شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد. شما شروع به تجربه ای در زندگیتان می کنید که بخش هایی هستند که اراده خداوند برروی آن ها کار خواهد کرد تا شما را به عنوان یک فرد بیشتر و بیشتر زیبا کند. درست مانند یک الماس خام که نیاز به برش و جلا داده شدن برای درخشش دارد. شما نیاز دارید تا خدمت به سایر خدایان را ترک کنید و یا عادات بد را متوقف کنید. به هر حال: این ممکن است برای شما هزینه داشته باشد…

…برای بدست آوردن همه چیز!

عیسی مسیح از ما می خواهد تا در ابتدا چه هزینه ای پیروی از او دارد را در نظر بگیریم[19]: ان برای خود شما هزینه خواهد داشت بطوریکه او از هرچیزی در زندگی مهمتر خواهد شد.در همان زمان وقتی که شما چنین تصمیمی می گیرید..شما همه چیز را بدست خواهید آورد! این ممکنه به نظر شما تناقض باشد. ما می توانیم به شما اطمینان دهیم که شناخت حضرت عیسی بهترین چیزممکنی است که برای یک انسان اتفاق می افتد، آن به مانند پیدا کردن یه گنج پنهان بیش از هرچیز دیگری در زندگی ارزش دارد! مطمئنا گام نهادن برای آغاز ایمان به حضرت عیسی یک ریسک هست، اما این ریسک بزرگتری است که کاری انجام ندهیم: در این حال شما اساسی ترین و با ارزش ترین چیز در زندگی و بعد از زندگی را از دست می دهید

بیایید ببینیم که خداوند در عوض گرفتن این تصمیم به اعتقاد به چه می دهد…

 

هدایای بزرگ

[1]

«فقط با عبور از درِ تنگ می‌توان به حضور خدا رسيد. جاده‌ای كه به طرف جهنم می‌رود خيلی پهن است و دروازه‌اش نيز بسيار بزرگ، و عدهٔ زيادی به آن راه می‌روند، و براحتی می‌توانند داخل شوند. اما دری كه به زندگی جاودان باز می‌شود، كوچک است و راهش نيز باريک، و تنها عدهٔ كمی می‌توانند به آن راه يابند.
متی‌ٰ 7:13-14 PCB

[2]

با اين حال شما نمی‌خواهيد نزد من بياييد تا زندگی جاويد را به دست آوريد.
يوحنا 5:40 PCB

عيسی جواب داد: «من قبلاً به شما گفتم ولی باور نكرديد. معجزه‌هايی كه به قدرت پدرم می‌كنم، ثابت می‌كند كه من مسيح هستم. اما شما به من ايمان نمی‌آوريد، زيرا جزو گوسفندان من نيستيد.
يوحنا 10:25-26 PCB

[3]

«خنوخ» كه هفت نسل بعد از حضرت آدم زندگی می‌كرد، از وضع اين افراد آگاه بود و فرمود: «بنگريد، خداوند با هزاران هزار از مقدسين خود می‌آيد، و مردم دنيا را داوری می‌فرمايد، تا مشخص شود چه اعمال وحشتناكی برخلاف خواست خدا انجام داده‌اند و چه سخنان زشتی عليه او گفته‌اند؛ آنگاه ايشان را به سزای اعمالشان خواهد رساند.»
يهودا 1:14-15 PCB

[4]

من از مرگ شما شاد نمی‌شوم. پس توبه كنيد و زنده بمانيد!»
حزقيال 18:32 PCB

پس، توبه كنيد، از گناهانتان دست بكشيد و به سوی خدا بازگرديد تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خرمّی از جانب خداوند فرا برسد. و بار ديگر عيسی را، كه همانا مسيح شماست، باز بفرستد.
اعمال رسولان 3:19-20 PCB

[5]

ما سفيران مسيح هستيم. خدا بوسيلهٔ ما با شما سخن می‌گويد. وقتی ما چيزی را از شما درخواست می‌كنيم، مانند اينست كه مسيح آن را از شما می‌خواهد. بنابراين، از جانب او از شما می‌خواهيم كه لطف و محبت خدا را رد نكنيد و با او آشتی نماييد. زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آن طور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم.
دوم قرنتیان 5:20-21 PCB

زمين و آسمان را شاهد می‌گيرم كه امروز زندگی و مرگ، بركت و لعنت را در برابر شما قرار داده‌ام. زندگی را انتخاب كنيد تا شما و فرزندانتان زنده بمانيد. خداوند، خدايتان را دوست داشته، از او اطاعت كنيد و به او بچسبيد، زيرا او زندگی شماست و به شما و فرزندانتان در سرزمينی كه به پدرانتان ابراهيم و اسحاق و يعقوب وعده داده است، عمری طولانی عطا خواهد فرمود.
تثنيه 30:19-20 PCB

پس، توبه كنيد، از گناهانتان دست بكشيد و به سوی خدا بازگرديد تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خرمّی از جانب خداوند فرا برسد. و بار ديگر عيسی را، كه همانا مسيح شماست، باز بفرستد.
اعمال رسولان 3:19-20 PCB

[6]

وقتی آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه كردند.
رومیان 5:12 PCB

زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.
رومیان 6:23 PCB

اما خدا كه لطف و رحمتش بيش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت كه به ما عمر دوباره داد؛ زيرا ما به سبب گناهانمان، روحاً مرده بوديم و می‌بايست تا به ابد دور از خدا به سر ببريم. اما وقتی خدا مسيح را پس از مرگ زنده كرد، به ما نيز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فيض خدا نجات پيدا كرده‌ايم.
افسسیان 2:4-5 PCB

[7]

روزگاری شما نيز به علت خطايا و گناهانتان، زير لعنت خدا قرار داشتيد و محكوم به مرگ ابدی بوديد.
افسسیان 2:1 PCB

[8]

عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.
يوحنا 14:6 PCB

[9]

اما چون روزی كه خدا تعيين كرده بود فرا رسيد، او فرزندش را فرستاد تا به صورت يک يهودی از يک زن به دنیا بيايد، تا بهای آزادی ما را از قيد اسارت شريعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند. پس حال چون فرزندان خدا هستيم، خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانيم او را واقعاً «پدر» بخوانيم.
غلاطيان 4:4-6 PCB

زيرا همگی ما در اثر ايمان به عيسی مسيح فرزندان خدا می‌باشيم؛
غلاطيان 3:26 PCB

[10]

بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافته‌ايد؛ و اين كار شما نيست، بلكه هديهٔ خداست. 9نجات نتيجهٔ اعمال خوب ما نيست، از این رو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد.
افسسیان 2:8-9 PCB

اما اگر ما نيز مانند مسيح در نور حضور خدا زندگی می‌كنيم، آنگاه با يكديگر رابطه‌ای نزديک داريم و خون عيسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد.
اول يوحنا 1:7 PCB

اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. اين كار خدا كاملاً منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک كردن گناهان ما، جان خود را فدا كرده است.
اول يوحنا 1:9 PCB

چقدر بيشتر خون مسيح، زندگی و قلب ما را دگرگون خواهد ساخت. قربانی مسيح ما را از شريعت و احكام بی‌روح سابق رهايی می‌دهد و در ما اين ميل را ايجاد می‌كند كه با اشتياق قلبی خدا را خدمت كنيم. زيرا مسيح نيز كه كامل و بدون گناه بود، به كمک روح پاک و ابدی خدا، خود را با كمال ميل به خدا تقديم كرد تا در راه گناهان ما فدا شود.
عبرانيان 9:14 PCB

[11]

خدا برای نجات شما بهايی پرداخت، تا شما را از قيد روش پوچ و باطل زندگی كه از اجداد خود به ارث برده بوديد، آزاد سازد؛ بهايی كه خدا برای آزادی از اين اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود، بلكه خون گرانبهای مسيح بود كه همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عيب قربانی شد.
اول پطرس 1:18-19 PCB

[12]

اما خشنود ساختن خدا بدون ايمان و توكل به او محال است. هر كه می‌خواهد به سوی خدا بيايد، بايد ايمان داشته باشد كه خدا هست و به آنانی كه با دلی پاک در جستجوی او هستند، پاداش می‌دهد.
عبرانيان 11:6 PCB

[13]

عيسی فرمود: «خدا از شما می‌خواهد كه به من كه فرستادهٔ او هستم، ايمان آوريد.»
يوحنا 6:29 PCB

مارتا گفت: «بلی استاد، من ايمان دارم كه شما مسيح، فرزند خدا هستيد، همان كه منتظرش بوديم.»
يوحنا 11:27 PCB

پس عيسی با صدای بلند به مردم فرمود: «اگر به من ايمان آوريد، در واقع به خدا ايمان آورده‌ايد.
يوحنا 12:44 PCB

ولی همين مقدار نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسی، همان مسيح و فرزند خداست و با ايمان به او، زندگی جاويد بيابيد.
يوحنا 20:31 PCB

فيليپ جواب داد: «اگر با تمام وجودت ايمان آورده‌ای، امكان دارد.» جواب داد: «من ايمان دارم كه عيسی مسيح، فرزند خداست.»
اعمال رسولان 8:37 PCB

[14]

در واقع، اگر انسان با زبان خود نزد ديگران اقرار كند كه عيسی مسيح خداوند اوست و در قلب خود نيز ايمان داشته باشد كه خدا او را پس از مرگ زنده كرد، نجات خواهد يافت. زيرا بوسيلهٔ ايمان قلبی است كه شخص رضايت خدا را حاصل می‌كند؛ و بعد هنگامی كه در برابر ديگران ايمان خود را به زبان می‌آورد، نجات خود را تأييد می‌نمايد.
رومیان 10:9-10 PCB

من مهمترين حقايق انجيل را همانطور كه ديگران به من رساندند، به شما اعلام كردم، يعنی اين حقايق را كه مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبیا پيشگويی كرده بودند. پس از آن، پطرس او را زنده ديد و بعد، بقيهٔ آن دوازده رسول نيز او را ديدند. سپس او خود را به بيش از پانصد نفر از برادران ما ظاهر كرد، كه بسياری از ايشان هنوز زنده‌اند و بعضی نيز فوت شده‌اند.
اول قرنتیان 15:3-6 PCB

يكشنبهٔ هفتهٔ بعد، باز شاگردان دور هم جمع شدند. اين بار توما نيز با ايشان بود. باز هم درها بسته بود كه ناگهان عيسی را ديدند كه در ميانشان ايستاد و سلام كرد. عيسی رو به توما كرد و فرمود: «انگشتت را در زخم دستهايم بگذار. دست به پهلويم بزن و بيش از اين بی‌ايمان نباش. ايمان داشته باش.» توما گفت: «ای خداوند من، ای خدای من.» عيسی به او فرمود: «بعد از اينكه مرا ديدی، ايمان آوردی. ولی خوشا به حال كسانی كه نديده به من ايمان می‌آورند.»
يوحنا 20:26-29 PCB

[15]

من آمده‌ام تا گناهكاران را به توبه دعوت كنم، نه آنانی را كه خود را عادل و مقدس می‌پندارند!»
لوقا 5:32 PCB

اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه كند و دعاهای شما را جواب ندهد.
اشعيا 59:2 PCB

روزگاری شما نيز به علت خطايا و گناهانتان، زير لعنت خدا قرار داشتيد و محكوم به مرگ ابدی بوديد.
افسسیان 2:1 PCB

پس، توبه كنيد، از گناهانتان دست بكشيد و به سوی خدا بازگرديد تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خرمّی از جانب خداوند فرا برسد.
اعمال رسولان 3:19 PCB

و از جانب عيسی مسيح كه تمام حقيقت را به طور كامل بر ما آشكار می‌فرمايد. مسيح نخستين كسی است كه پس از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد، و برتر از تمام پادشاهان اين جهان است. سپاس و ستايش بر او كه ما را محبت می‌نمايد و با خون خود ما را شست و از گناهانمان طاهر ساخت؛
مکاشفه 1:5 PCB

[16]

غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند.»
اعمال رسولان 4:12 PCB

عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.
يوحنا 14:6 PCB

جواب دادند: «به عيسای خداوند ايمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات يابيد.»
اعمال رسولان 16:31 PCB

[17]

پس، توبه كنيد، از گناهانتان دست بكشيد و به سوی خدا بازگرديد تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خرمّی از جانب خداوند فرا برسد. و بار ديگر عيسی را، كه همانا مسيح شماست، باز بفرستد.
اعمال رسولان 3:19-20 PCB

من آمده‌ام تا گناهكاران را به توبه دعوت كنم، نه آنانی را كه خود را عادل و مقدس می‌پندارند!»
لوقا 5:32 PCB

آنگاه عيسی به شاگردانش گفت: «هر كه می‌خواهد مريد من باشد، بايد خود را فراموش كند و صليب خود را برداشته، مرا پيروی كند.
متی‌ٰ 16:24 PCB

همچنانكه يک كودک عزيز از رفتار پدرش تقليد می‌كند، شما نيز در هر امری از خدا سرمشق بگيريد. نسبت به ديگران، پر از محبت باشيد. در اين زمينه مسيح الگوی شما باشد، كه آنقدر ما را دوست داشت كه خود را مانند برهٔ قربانی، به خدا تقديم كرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نيز از اين قربانی خشنود شد، زيرا محبت مسيح نسبت به ما، در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود.
افسسیان 5:1-2 PCB

[18]

چون مردم دنيا از شما نفرت ندارند ولی از من متنفرند، زيرا من اعمال زشت و گناه‌آلودشان را به ايشان گوشزد می‌كنم.
يوحنا 7:7 PCB

چون مردم دنيا از شما نفرت خواهند داشت. اما بدانيد كه پيش از اينكه از شما نفرت كنند، از من نفرت داشته‌اند. اگر به دنيا دل می‌بستيد، دنيا شما را دوست می‌داشت. ولی شما به آن دل نبسته‌ايد، چون من شما را از ميان مردم دنيا جدا كرده‌ام. به همين دليل از شما نفرت دارند.
يوحنا 15:18-19 PCB

احكام تو را به ايشان دادم. دنيا از آنان نفرت دارد، زيرا آنان به اين دنيا تعلق ندارند، چنانكه من ندارم.
يوحنا 17:14 PCB

از این رو، برادران من، تعجب نكنيد از اين كه مردم دنيا از شما نفرت داشته باشند.
اول يوحنا 3:13 PCB

اين حقيقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذيرند كه عيسی مسيح به جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد. من خود، بزرگترين گناهكاران هستم، اما خدا بر من رحم كرد، تا به اين ترتيب عيسی مسيح بتواند مرا به عنوان نمونه‌ای برای ديگران به کار ببرد و نشان دهد كه حتی نسبت به بدترين گناهكاران صبور است، تا ديگران نيز دريابند كه می‌توانند زندگی جاويد داشته باشند. پس تا زنده‌ام می‌گويم جلال و حرمت شايستهٔ خدايی است كه پادشاه تمام دورانهاست. او ناديدنی و غيرفانی است. تنها او خداست، و اوست دانای كل. آمين!
اول تيموتائوس 1:15-17 PCB

يقين بدانيد كه هر قدر برای مسيح بيشتر زحمت ببينيم، از او تسلی و دلگرمی بيشتری خواهيم يافت.
دوم قرنتیان 1:5 PCB

در واقع، همهٔ آنانی كه می‌خواهند مطابق ارادهٔ خدا زندگی كنند، از دشمنان مسيح رنج و آزار خواهند ديد.
دوم تيموتائوس 3:12 PCB

اما اگر به علت مسيحی بودن، مورد اذيت و آزار قرار گيريد، شرمگين نشويد، بلكه افتخار كنيد كه نام مسيح بر شماست و خدا را به خاطر آن شكر گوييد!
اول پطرس 4:16 PCB

بنابراين، پس از آنكه مدتی كوتاه اين زحمات را تحمل كرديد، خدا خودش شما را كامل و توانا و استوار خواهد ساخت. او خدای پر مهر و رحمت است و به خاطر ايمانمان به عيسی مسيح، ما را خوانده تا در جلال و شكوه او شريک گرديم.
اول پطرس 5:10 PCB

[19]

«اما پيش از آنكه در مورد پيروی از من، تصميمی بگيريد، همه جوانب را خوب بسنجيد! اگر كسی در نظر دارد ساختمانی بسازد، ابتدا مخارج آن را برآورد می‌كند تا ببيند آيا از عهده آن برمی‌آيد يا نه. مبادا وقتی بنياد ساختمان را گذاشت، سرمايه‌اش تمام شود و نتواند كار را تمام كند! آنگاه همه تمسخركنان خواهند گفت: اين شخص ساختمان را شروع كرد، اما نتوانست آن را به پايان برساند!
لوقا 14:28-30 PCB

به همين طريق، كسی كه می‌خواهد شاگرد من شود، نخست بايد بنشيند و حساب كند كه آيا می‌تواند به خاطر من از مال و دارايی خود چشم بپوشد يا نه.
لوقا 14:33 PCB

[20]

«ملكوت آسمان مانند گنجی است كه مردی در يک مزرعه پيدا كرد و دوباره آن را زير خاک پنهان نمود و از ذوق آن، رفت و هر چه داشت فروخت تا پول كافی به دست آوَرَد و آن مزرعه را بخرد و صاحب آن گنج شود.» «ملكوت آسمان را می‌توان به گونه‌ای ديگر نيز توصيف كرد. يک تاجر مرواريد، در جستجوی مرواريدهای مرغوب بود. سرانجام وقتی به مرواريد با ارزشی دست يافت، رفت و هر چه داشت فروخت تا آن را بخرد.»
متی‌ٰ 13:44-46 PCB