fbpx
Een Gebed Voor Jou

Een Gebed Voor Jou

Gefeliciteerd!!! De Here Jezus Zelf zegt dat er grote blijdschap in de hemel is om de beste keuze van jouw leven te vieren [1]! Ook zegt de Bijbel dat met jouw keuze, je nu net geadopteerd bent als Gods kind [2]! Is dat niet geweldig?

Door het bezoeken van deze pagina, mag je weten dat een andere christen óók voor jou zal gaan bidden! Gebed is enorm belangrijk en krachtig [3]. Het versterkt je geloof, helpt je om dicht bij God en de Here Jezus te blijven, hoe de omstandigheden ook zijn: in goede en in slechte tijden. God hoort elk gebed!

Het goede nieuws is, dat jouw gebed nog maar het spannende eerste stapje in een nieuw leven is. Het beste komt nog! Laten we daar wat meer over lezen…
Een Nieuw Leven

[1]

“Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.” (Lukas 15:7)

“Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.” (Lukas 15:10)

[2]

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade… (Efeziërs 1:3-7)

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. (1 Johannes 3:1)

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:14-17)

… opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld… (Filippenzen 2:15)

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: “Abba, Vader!” (Galaten 4:6)

[3]

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jacobus 5:16b)