Klaar Voor Actie

Klaar Voor Actie

God vinden door Jezus Christus

Hier is de praktische stap om God door Jezus Christus te vinden: een gebed. Jouw toekomst, in dit leven en eeuwig daarna, kan veranderd worden door dit gebed serieus en eerlijk te bidden.

We nodigen je uit om dit gebed tot God uit te spreken met een oprecht hart:

Lieve God,

Ik geloof dat U de Schepper van hemel en aarde bent, en van mijzelf

Ik geloof dat alleen U mijn ziel kunt redden, Ik kan dat zelf niet

Ik geloof dat Jezus Christus Uw Zoon is

Here Jezus, ik geloof dat U naar de aarde kwam, aan het kruis stierf voor mijn zonden en uit de dood opstond

Vergeeft U alstublieft mijn zonden en was ze weg met Uw bloed

Dank U wel voor Uw offer aan het kruis

Dank U ook dat U uit de dood opstond, dat U levend bent en mijn gebed hoort

Here Jezus, Ik aanvaard U nu als mijn Redder en als Heer van mijn leven

Ik geef mijn hart en mijzelf aan U

Vul mijn hart alstublieft met Uw Heilige Geest en zegen mij met Uw liefde, zorg en leiding

Geef mij dat ik een enthousiaste christen zal zijn, dat ik U volg en altijd een warm hart vol liefde voor U mag hebben

Help mij om altijd dicht bij U te blijven en leid mij alstublieft alle dagen van mijn leven

Help mij om mijn leven vanaf vandaag op een goede en reine manier te leven, en om goede dingen te doen waar U blij mee kunt zijn

Laat mij Uw wil in mijn leven zien, zodat ik Uw liefde en vrede met anderen kan delen op een manier zoals U dat graag ziet

Van nu af aan behoort mijn hart U toe, nu en voor eeuwig

Dank U dat ik zeker mag weten – omdat U het Zelf zegt in Uw Woord, de Bijbel – dat ik nu eeuwig leven ontvang, om dat met u te leven: nu hier op aarde en na dit leven in de hemel bij U

Uw wil moge plaatsvinden in mijn leven, dit bid ik in Jezus’ Naam

Amen

Heb je het gebed gebeden?

Ja, ik heb zojuist dit gebed gebeden