Dorstige Bloemen

Dorstige Bloemen

Bloemen hebben water nodig, dat weet iedereen. Maar soms kunnen wij, mensen, ons als dorstige bloemen voelen.
Heeft jouw leven hier ook wat van weg:

  • Opgroeien…
  • School en opleiding afmaken of niet…
  • Op zoek gaan naar de liefde van je leven…
  • Misschien zo gelukkig zijn om hem/haar te vinden…
  • Kinderen krijgen of niet…
  • Druk zijn met het dagelijks leven en ondertussen ouder worden…
  • Werken tot je met pensioen kunt gaan…
  • Rondreizen of van je huis genieten op oudere leeftijd…
  • … en dan is je leven voorbij?

Misschien herken je dingen vanuit je eigen leven, misschien ook niet, het is tenslotte maar een voorbeeld.

Hoe de koers van jouw leven ook is, op een gegeven moment kan de vraag opkomen: “Is dit alles wat er is in het leven?”…

Nee: Er Is Meer In Het Leven!

De beroemde filosoof Blaise Pascal schreef in zijn boek Pensées (vrij vertaald):

“Wat anders doet dit verlangen, en deze hulpeloosheid, zeggen dan dat er eens in een mens waar geluk was, waarvan nu alleen maar een lege afdruk en leeg spoor over is? Dit probeert hij te vullen met alles om hem heen, het zoekende in dingen die er niet zijn, vindt hij ook geen hulp in wat er wel is, en niemand kan helpen, want deze oneindige diepte kan alleen gevuld worden door een oneindig en onveranderlijk iets; in andere woorden door God Zelf.”

Om het even simpel te zeggen: je kunt alleen compleet zijn in het leven en echte vervulling en geluk vinden, als je plaats maakt voor God in je leven. God wil je met liefde compleet maken op het moment dat je Hem leert kennen!

Koel Helder Water

De Here Jezus Christus heeft dit innerlijke diepe verlangen vergeleken met dorstig of hongerig zijn. Hij nodigt elke persoon uit die een diepe dorst of honger heeft naar meer in het leven, om bij Hem te komen[1]. Niet alleen zal Hij je geestelijke dorst volledig lessen, Hij wil je levend water geven, wel zóveel dat je het ook met anderen kunt delen[2]. En weet je: dit levende water is ook nog eens gratis![3]

Laten we verder gaan, ernaar op zoek![4]

[1]

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. (Johannes 6:27)

En Jezus zei tegen hen: “Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben..” (Johannes 6:35)

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.” (Johannes 7:37)

[2]

… wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Johannes 4:14)

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”(Johannes 7:38)

[3]

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten… (Jesaja 55: 1-3)

[4]

Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. (Deuteronomium 4:29)

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. (Jeremia 29:13)

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. (Spreuken 8:17)

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Mattheüs 7:7-8)

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. (Lukas 11:9-10)

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. (Jesaja 55:6)