زمونږ په حقله

زمونږ په حقله

خلق ولي په ګلونو داسي تيريږي؟

خلق داسي دي لکه ګلونه: زمونږ ژوند د يو ګل د ژوند په شان لنډ دي، مونږ لکه د ګل پشان ډير زر مړاوي شو او ژوند ختم شي۔ خو تاسو څه ګنړئ چي دا خبره رښتيا ده؟ د مرګ نه بعد ژوند ختم شي او که نور هم څه وي؟ ستا دننه ژوندي انسان به څه کيږي، ستا د روح، د دي ژوند نه وروستو؟

زمونږ ويب سائټ www.flowerexcel.com تاسو ته ښائي چي په دنيا کي به ژوند څه رنګ خداوند پاک ته نزدي تيروئ او د مرګ نه بعد به نه ختميدونکي ژوند په جنت کي څنګه تيروئ۔ دلته به تاسو ته معلومه شي چي خداوند پاک څنګه يو حقيقت دي او تاسو به خداوند پاک ته څنګه رسائي کوئ۔ دلته به تاسو لولئ چي تاسو د خداوند پاک له پاره څومره قيمتي ئي او هغه ستاسو سره څومره مينه کوي۔

دلته به تاسو ته معلومات ملاو شي چي د خداوند پاک سره به څه رنګ خپل تعلق تازه کوئ، په ژوند کي کړي د ټولو ګناهونو معافي به درته څه رنګ ملاويږي۔ دلته به زده کړئ چي يو نوي ژوند به څنګه شروع کوئ، يو ښکلي ژوند د اميد او روښانه مستقبل سره۔

زمونږ مشن

د Flowerexcel ويب سائټ مشن دي چي خلقو ته هغه لار اوښائي کومي باندي چي زړه ته اطمينان ملاويږي، د ګناهونو معافي به درته څنګه ملاويږي او د مرګ نه وروستو په څه طريقه راروان ژوند په جنت کي تيرولي شي۔ د Flowerexcel ويب سائټ غواړي چي د ټولي نړئ نه د هغه خلقو امداد اوکړي څوک چي خپل ژوند تيرولو له پاره يو مقصد او معنه غواړي۔

د Flowerexcel ټيم يواځي دي خبره کي چمتو نه دي چي د دي ويب سائټ په لار د خلقو روحاني امداد اوکړي، ولي د هغه اداري غړي هم دي کوم چي په علاقائي توګه پراجيکټونو په لار د ايشيا او افريقي په ډيرو ملکونو کي د خلقو امداد کوي۔  دا پراجيکټونه په تعليم، يتيم خانواو د کوړ د مريضانو امداد کوي۔ د خرچي کم نه کم ساتلو له پاره د دي پراجيکټونو ټول کار خداوندي خدمتګار کوي۔

رابطه

د Flowerexcel سره په ډاکخانه د رابطي کولو پته ده پي او بکس 39 ايف، 2140 اے اے وجفهيزن، دي نيدرلينډز۔ تاسو Flowerexcel سره په Facebook او Instagram هم رابطه کولي شئ۔